تبلیغات
خونه کوچیک ما - دوستت دارم
وقتی 15 سالت بود و من بهت گفتم که دوستت دارم

 صورتت از شرم قرمز شد و سرت رو به زیر انداختی و لبخند زدی

 وقتی که 20 سالت بود و من بهت گفتم که دوستت دارم 

سرت رو ...روی شونه هام گذاشتی و دستم رو تو دستات گرفتی انگار از این که منو از دست بدی وحشت داشتی!

وقتی که 25 سالت بود و من بهت گفتم که دوستت دارم

 صبحانه مو آماده کردی و برام آوردی، پیشونیم رو بوسیدی گفتی بهتره عجله کنی ، داره دیرت می شه

 وقتی 30 سالت شد و من بهت گفتم دوستت دارم

 بهم گفتی اگه راستی راستی دوستم داری بعد از کارت زود بیا خونه!

وقتی 40 ساله شدی و من بهت گفتم که دوستت دارم

 تو داشتی میز شام رو تمیز می کردی و گفتی باشه عزیزم ولی الان وقت اینه که بری تو درسها به بچه مون کمک کنی

 وقتی که 50 سالت شد و من بهت گفتم که دوستت دارم

 تو همونجور که بافتنی می بافتی بهم نگاه کردی و خندیدی!

وقتی 60 سالت شد بهت گفتم که چقدر دوستت دارم

 و تو به من لبخند زدی

 وقتی که 70 ساله شدی و من بهت گفتم دوستت دارم

در حالی که روی صندلی راحتیمون نشسته بودیم

 من نامه های عاشقانه ات رو که 50 سال پیش برای من نوشته بودی رو می خوندم

 و دستامون تو دست هم بود!

 وقتی که 80 سالت شد ، این تو بودی که گفتی که من رو دوست داری

 نتونستم چیزی بگم فقط اشک در چشمام جمع شد
 
اون روز بهترین روز زندگی من بود ، چون تو هم گفتی که منو دوست داری!

 به کسی که دوستش داری بگو که چقدر بهش علاقه داری

 و چقدر در زندگی براش ارزش قائل هستی چون زمانی که از دستش بدی مهم نیست که چقدر بلند فریاد بزنی اون دیگر صدایت را نخواهد شنید!!

 پابلو نرودا

تاریخ : دوشنبه 25 آذر 1392 | 12:48 ق.ظ | نویسنده : پیازچه و تربچه | نظرات

  • جالب های انگلیسی
  • فود تک
  • بلاگ اسکای
  • هشیاری