تبلیغات
خونه کوچیک ما - دو نفره
من رابــطه هایی را دوســت دارم که دو طــرفه اند...

هــر دو میکوشــند برای ادامــه دار شــدنش...

هــر دو خطــر می کنــند...

هــر دو وقــت می گــذارند...

هــزینه می کنــند......

هر دو برای یک لحظــه بیــشتر، در کنــار هــم بــودن با زمــان هــم میجنــگند...

من عاشــــق رابطــه های دو طــرفــه ام...

رابطه هــایی که بــرای هر دو طرف ادامــه اش، با ارزشتــرین چــیز دنــیاست.

بــــرای هــــر دو ...نه یک نفر!


تاریخ : چهارشنبه 16 بهمن 1392 | 01:02 ق.ظ | نویسنده : پیازچه و تربچه | نظرات

  • جالب های انگلیسی
  • فود تک
  • بلاگ اسکای
  • هشیاری